start_top_slider_4
start_top_slider_4
Våra tjänster

Bergendahls El Energiteknik långa brancherfarenhet, kompetens och kunskap gör oss till en trygg partner för alla de behov som kan uppstå i din byggnads liv. Vi kan assistera med allt från jour & ronderingstjänster, total migrering av en gammal installation till rena nyentreprenader. Driften av byggnader står för nästan 50 % av den totala energikonsumtionen i Sverige, så även små justeringar på ett befintligt system kan generera stora kostnadsvinster för ägaren, med återbetalnings tid på några få år. Bergendahls El Energiteknik levererar ett helhetstänkande för byggnader som ger minimal energianvändning, optimal komfort och maximal prestanda!
klicka på cirklarna för att läsa mer