start_top_slider_3
start_top_slider_3
Siemens Solution Partner
Endast tolv Svenska företag inom fastighetsautomation har blivit utvalda av Siemens att genomgå rigorösa utbildningar och tester för att slutligen bli certifierade Siemens Solution Leverantörer. Detta ger b la. företaget extra support från Siemens och access till Siemens massiva teknik & kunskapsbaser. Bergendahls El Energiteknik har varit Solution Partner inom segmentet “Building Technologies” i över 5 år.För dig som kund innebär certifieringen en bevisad kvalitet och kunskapsnivå som är externt kontrollerad mot mycket höga krav. Det garanterar även en optimal automationslösning som ger en kostnadseffektiv investering genom hela din anläggnings livscykel.

solution3_06

Kundfördelar
Med en Solution Provider installation & projektering får du en framtidssäker och skräddarsydd lösning som ger bästa möjliga plattform för ditt företags framtida konkurrenskraft och minimerar kompabilitetsrisker – med kvalitet garanterad av Siemens.Vi är experter på Siemens
Som Solution Partner krävs det av oss att vi alltid håller oss uppdaterade med det senaste inom styr och regler-tekniken. Detta är även verifierat genom återkommande certifierings-workshops arrangerade av Siemens. För dig innebär detta en säker källa till expertkunskap kring systemkonstruktion och fastighetsautomation.Hög projektkvalitet
Den nära och regelbundna kontakten mellan Siemens och Bergendahls El Energiteknik ger en stabil grund för en snabb och framgångsrik inplementering av dina projekt med support hela vägen ut till installationsplatsen.

Siemens Solution Partners emblemet – en symbol för högsta kvalitet och kompetent genomförd installation, varje gång.