top
top
Vi kan effektivisera din anläggning!
Bergendahls El Energiteknik är ett företag med mångårig erfarenhet inom energieffektivisering VVS, ventilation och komfort- kyla för bostadsrättsföreningar. Vi arbetar för att sänka er energikonsumtion genom att lokalisera problem och “energibovar” i era anläggningar och lösa dem. Med hjälp av vår spetskompetens inom byggnadsautomation, kunniga servicetekniker, mångårig erfarenhet och stöd från våra samarbets- partners kan Bergendahls El Energiteknik erbjuda energieffektivisering, komplett service och nyinstallation av alla typer av anläggningar. Bergendahls El Energiteknik kan även de nuvarande och kommande regelverken, förordningarna och klimatmålen. Vi bygger för decennium framåt.
krona

Snabb retur på er investering
Bergendahls El Energiteknik ger snabb kostnadsretur på jobben. Planerad retur av en under- central, byte av fläktar eller nyinstallation av fjärrvärme är oftast kring ett år. Vi vet att rätt medium skall arbeta för rätt sak, om du värmer din lokal med el snarare än fjärrvärme kan kostnaden vara upp till 600 % högre!
pyramid

Vår process
Justering och nyinstallation i en fastighet skall göras för snabb retur av investeringarna. Därför jobbar Bergendahls El Energiteknik enligt en fördefinierad process, där varje nytt steg i processen optimerar fastigheten och skapar allt bättre energieffektivisering och boendeklimat.

Referensprojekt Brf

hus

Projekt BRF Tornhuset
Tornhuset är en bostadsrättsförening i Göteborg, riktat åt aktiva seniorer. Trettio år efter byggnation vad det dags för migration av befintlig teknik med en önskan om energieffektivisering av värme och ventilation. Bergendahls El Energiteknik projekterade och installerade, med hjälp av teknik från sina samarbetspartners, undercentraler och värmepumpar. Samtidigt optimerades de boendes inomhusklimat genom effektivare ventilation. BRF Tornhuset har även gets möjligheten att få statistik kring installationen via ett lättillgängligt webbinterface. Resultatet är ett kraftigt trendbrott, från en kontinuerligt stigande energikonsumtion till en drastiskt fallande, med mervärden för de boende som stabilare inomhusklimat och bättre ventilation.